Kto może wykonać projekt organizacji ruchu?

Szukasz projektantów organizacji ruchu – sprawdź ofertę https://mzmartech.pl/. Organizacja ruchu drogowego zawiera szereg różnych rozwiązań, których celem jest efektowne i bezpieczne przemieszczanie się zarówno pieszych, jak i pojazdów na różnego rodzaju drogach. Za organizację ruchu odpowiada organ zarządzający daną drogą. Ale to nie urzędnik tworzy jej projekt. Projektem organizacji ruchu zajmują się doświadczeni i wyspecjalizowani architekci, jak na przykład https://mzmartech.pl/.

Aby osiągnąć optymalnie bezpieczny sposób na przemieszczanie się pojazdów i pieszych korzystających z danej drogi, należy wprowadzić między innymi oznakowanie (pionowe oraz poziome), sygnalizację świetlną oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. To, jak i gdzie zostaną rozmieszczone powinno zostać określone w projekcie organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu drogowego to dokument techniczny, który zawierać będzie gotowe wytyczne dotyczące geometrii drogi oraz rekomendowane formy organizacji ruchu na niej. Projekt powstaje na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań intensywności ruchu pojazdu na danym odcinku oraz na podstawie analizy wszelkich potencjalnych zagrożeń, które mogą pojawić się na danej drodze.

Za organizację ruchu drogowego odpowiedzialny jest organ zarządzający danym odcinkiem: starosta, prezydent miasta lub wojewoda, a także Zarząd Dróg Wojewódzkich lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To przedstawiciele tych organów zatwierdzają projekt (w całości lub jedynie w części), odsyłają go ze zleceniem poprawek lub całkowicie projekt odrzucają.

Samo wykonanie projektu organizacji ruchu spoczywa na wyspecjalizowanych i doświadczonych projektantach (na przykład https://mzmartech.pl/), którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz kompetencje w niezbędnym zakresie. Firmy zajmujące się projektami organizacji ruchu powinny działać zgodnie ze specyfikacjami, które określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministra Infrastruktury oraz zgodnie z ustawą prawa o ruchu drogowym. Projekty muszą być też przygotowane zgodnie z obowiązującymi w danym miejscu przepisami lokalnymi.